16
مه

کارشناسی خودرو | خودروهای دست دوم | ادامه

اما دلیل دوم آنکه اکثر تولید کنندگان خودرو با سوء استفاده از شرایط فعلی، خودروهای تولید شده خود را وارد بازار نکرده تا قیمت ها به قول خودشان تثبیت...

ادامه مطلب