11
ژوئن

اتومبیل دست دوم

اتومبیل دست دوم در واقع از همان ابتدا دارای این عنوان نبودند. بلکه خودروهایی بودند که نو و صفر از کمپانی های مربوط به خود تولید و در سفری...

ادامه مطلب