فیلرگیری موتور خودرو چیست

فیلرگیری موتور خودرو چیست
تماس بگیرید

فیلرگیری موتور خودرو

برای بررسی دقیق و تخصصی خودرو خود باید از کارشناس خودرو کمک بگیرید.
امروز میخوایم در مورد کارشناسی فنی خودرو در مورد فیلرگیری اطلاعاتی رو بهتون بدیم.

فیلر گیری یکی از  مهمترين و ضروری ترین عملی است که تعمیر کار باید این عمل (فیلرزدن )را انجام دهد

هر جسمی بر اثر حرارت  منبسط شده و بر طول و قطر و  حجمش  افزوده می شود قطعاتی که در موتور بکار  رفته اند  در  مقابل حرارت انبساط  پیدا می کنند  که در هنگام طراحی  موتور با  محاسبه  این  مقدار انبساط را  بخوبی جبران می کنند

?یکی از سیستمهای که انبساط در انها محسوس بوده و برای کار موتور تاثیر بسزایی دارد سیستم حرکت سوپاپها می باشد که کارخانه سازنده با توجه به جنس و حجم و ضریب انبساط قطعات مقداری فاصله بین انها در نظر گرفته است تا در هنگام انبساط این فاصله پر شود و کار باز و بسته شدن سوپاپها مختل نگردد در صورت عدم وجود  این  لقی  قطعات  در برابر گرما منبسط  شده  و چون  میدان  حرکتی در جهت  طولی ندارند به هم  فشار اورده  باعث  سائیدگی  تاب  برداشتن  و  خرابی قطعات می گردند

?مقدار این لقی توسط  کارخانجات  سازنده اندازه گیری و اعلام شده و انرا با فیلر اندازه و تنظیم میکنند

ما با کارشناسی خودرو به این موارد دست پیدا کردیم که عبارت است از:


?نکات لازم برای فیلر گیری موتور

شناخت سوپاپها برای فیلر گیری  
     

مقدار لقی و فاصله مجازی که باید برای سوپاپها با فیلر میزان کنیم بدست اورده باشیم   
       

این مقدار لقی بسته به دستور کارخانه باید در حالت سرد یا گرم برای فیلر گیری موتور ماشین ضروری است 

فیلرگیری موتور خودرو

?شناخت احتراق سیلندر های مورد نظر برای فیلر گیری از راههای مختلف
    


اماده کردن فیلر با شناخت نوع ماشین

 

کارشناسی خودروی خود را به ما بسپارید تا خریدی مطمئن داشته باشید.