ریگلاژ و تنظیم نبودن درب خودرو

ریگلاژ و تنظیم نبودن درب خودرو
تماس بگیرید

ریگلاژ و تنظیم نبودن درب خودرو

بارها شده که با یکبار بستن درب خودرو متوجه شده اید که درب کامل بسته نشده و دوباره این بار محکم تر مباردت به بستن درب خودرو کرده اید.این پدیده عمداتا به ریگلاژ یا تنظیم نبودن درب خودرو مربوط است.
عوامل متعددی باعث برهم خوردن تنظیم درب های خودرو میشود.

ریگلاژ در خودرو
استفاده زیاد ، تصادف و اسمبل بی کیفیت درب ها از کارخانه مواردی است که باعث برهم خوردن تنظیم درب های خودرو میشود.
برای ریگلاژ درب های خودرو از طریق لولا ها و جابجایی قفل های درب خودرو اقدام به تنظیم درب های خودرو میکنند.
این کار رو باید به یک سافکار محول کنید و بهتون پیشنهاد میدیم که خودتون دست به درب ها نزنید.
امیدوارم که درب دلتون همیشه تنظیم باشه و شاد باشید.